Maluliyet Başvurusu


Devlet malul durumda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve sosyal güvence kapsamında olmasını sağlamak amacı ile vatandaşlara çeşitli desteklerde bulunmaktadır. Ancak elbette ki bunun için belirli şartları olduğu gibi maluliyetinde tespit edilmesi gerekmektedir.

Maluliyet Başvurusu Nereye Yapılır?

Maluliyetin tespiti için öncelikle sigortalı vatandaşların maruz kaldıkları çeşitli nedenler dolayısıyla çalışma gücünün ya da meslekte kazanma gücünü %60’ını kayıp etmesi durumunda, malul durumu oluşmuş ise kendisi ya da işvereni maluliyet başvurusu işlemi malul vatandaşın bağlı bulunduğu ya da en yakındaki Sosyal Güvenlik İl ya da Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak yapması gerekmektedir.

Bu maluliyet başvurusu ile kurum sağlık kurulu, sigortalının maluliyet şartlarını bulundurup bulundurmadığı konusunda kesin sonuca ulaşmaktadır. Maluliyetin tespit edilmesinden sonra ise tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi, 1 fotoğraf, sigortalı işten ayrılış bildirgesi, malulen olarak emekliye sevke ilişkin olarak emekliye sevk onayı ve maluliyetin tespiti için sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Bu belgelerin eksiksiz olarak hazırlanmasıyla maluliyet başvuruları kuruma bizzat ya da iş veren tarafından yapılmalıdır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*