MALÜLEN EMEKLİLİK


Malulen emeklilik, sigortalı çalışanın meslek nedeni ile bir meslek hastalığına yakalanması ya da iş kazası dolayısıyla ile göremez duruma gelmesidir. Bunun için SGK Kurumu bazı kurallar koymuş ve malulen emeklilik için sigortalının hangi özellikleri taşıması gerektiğin açık olarak belirtmemiştir.

Buna göre sigortalının malulen emekli olabilmesi için öncelikle 1800 gün prim ödemesinin gerçekleşmiş olması önemlidir. Ancak bu durum meslek hastalıkları ya da diğer hastalıklar için geçerlidir. Eğer sigortalı iş kazası dolayısı ile iş göremez durumuna düşmüş ise, bu durumda 1800 gün prim ödemesi şartı aranmaz ayrıca malulen emekli olabilmek için en az % 60 rapor olması önemlidir. Bu aşamada çoğu kez yanlış kanıya kapılınmaktadır.

Sigortalı herhangi bir sağlık kurumundan alabileceği % 60 özürlü raporu ile malul olabileceğini düşünmektedir. Ancak özel sağlık kurumlarının vereceği raporlar SGK Kurumu tarafından kabul görmemektedir.  Bu unutulmamalıdır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*