KISALTMALARIN ANLAMLARINI SORGULAMA


Ülkemizde gerek iş dünyasında gerek de günlük kullanımlarda uzun isimler için kısaltmalar kullanılmaktadır. Bu kısaltmalar, herkes tarafından anlaşılır bir şekilde kullanıldığı gibi, yıllardan beri kullanıldığı için herkes tarafından bilinmektedir. Bu konuda Türk Dil Kurumu da kısaltmalar üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda kişilere kısaltmalar ve kısaltmaların anlamları ile ilgili bilgi vermektedir.
Ülkemizde Kullanılan Kısaltmaların Bazıları

A Alay
AA Anadolu Ajansı
AADFI bk. AKBB
AAET Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
AAFSE bk. GAMHK (Allied Air Forces Southern Europe)
AB 1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği
ABB Avrupa Birliği Bankası
ABD Ana bilim dalı
ABGS Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
ABKF Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
ABÖ Afrika Birliği Örgütü
ABS Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
ACU bk. ATB (Asian Clearing Union)
ACÜ Acıbadem Üniversitesi
AÇSAP Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
ADB bk. AKB (African Development Bank)
ADFD bk. ADKF (Abu Dhabi Fund For Development)
ADKF Abu Dabi Kalkınma Fonu
ADSL Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)
ADÜ Adnan Menderes Üniversitesi
ADYÜ Adıyaman Üniversitesi
AEGM Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
AEİBÖ Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü
AEK bk. BMAEK
AET Avrupa Ekonomik Topluluğu
AEÜ Ahi Evran Üniversitesi

İnternet Üzerinden Kısaltma Anlamlarını Sorgulama
Kısaltmalar ile ilgili internet üzerinden bilgi almak mümkündür. Bu amaçla hazırlanmış olan kısaltmalar dizininden yararlanarak kullanılan kısaltmaların ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. Bunun için Türk Dil Kurumu’nun internet sisti üzerinden özel bölüm açılarak kısaltmalar yayınlanmıştır. Bu yayınlanan bilgiler dahilinde kolay bir şekilde bilgi alabilirsiniz.
KISALTMALARIN ANLAMLARINI SORGULAMAK İÇİN


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*