Kısa Vadeli Sigorta Kolları Nelerdir?


KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI NELERDİR?
Çalışan kişiler ile ilgili olan sigorta işlemleri arasında kısa vadeli sigortalar da mevcuttur. Çok çeşitli olan kısa vadeli sigorta, kısa vadeli sigorta kolları da olmak üzere oldukça geniş bir alandadır. Kısa vadeli sigorta kolları; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık sigortası, analık sigortasıdır. Tüm bunlar doğrultusunda sigorta almaya hak kazananlara yapılan maddi yardım kısa vadeli sigortaları oluşturmaktadır.
Kısa vadeli sigorta kolları arasında bulunan iş kazası oldukça ayrıntılı bir durumdur. İş yerinde çalışırken kaza geçiren bir işçi bu sigortadan yararlanabilir. Bunun için pek çok şartı yerine getirmesi gerekir. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doktorlar tarafından yapılacak inlemede kişinin iş gücünün azaldığının tespit edilmesigerekir. Tüm bu şartlar sağlandığı takdirde kişi kısa vadeli sigortadan yararlanarak maddi yardım alır.

Meslek hastalığı da diğer kısa vadeli sigorta kolları arasındadır. Yaptığı iş doğrultusunda sağlığı ciddi derecede etkilenen kişiler ve bu iş nedeniyle hasta olan kişiler meslek hastalığı ile ilgili başvuru yaparak maddi yardım alabilirler. Bu hastalık bedensel olabileceği gibi ruhsal da olabilir. Yani hastalık kavramı kişinin akli durumunu da ilgilendirmektedir. Yoğun iş temposuna sahip olan, stresli ve yoğun bir işte çalışan kişiler de psikolojik olarak etkilenebilirler. Bu konudaki en önemli şey kişinin sigortalı olacak bir işte çalışması ve bu işte çalışırken bu işe bağlı olarak hastalığa yakalanmasıdır. Belirtilen bu önemli noktalar maddi yardım alabilmeniz için çok önemlidir. Öyle ki başvurunuz sırasında ve yapılacak tıbbi incelemelerde bunun kanıtlanabilir olması gereklidir. Bu nedenle kişinin herhangi bir usulsüzlük yoluna gitmeden dürüst bir şekilde başvurusunu yapması gerekir.

Analık sigortası ise kadınlara özel olarak hazırlanmış bir düzenlemedir. Eşi ya da kendisi sigortalı olsa ya da olmasa da çeşitli şartlar altında bu yardımdan yararlanabilir. Hamile olan kadınlar 8 ile 10 hafta arasındaki dönemlerinde bu yardımdan yararlanabilir. Ayrıca analık sigortasında bebeğini emzirmesi gereken kadınlar için de düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda emzirme ödeneği de bu şartlardaki kişilere sağlanmaktadır.

Tüm bu belirtilenler kanunlarla oldukça ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bunun gibi kısa vadeli sigorta kolları ile maddi yardımdan yararlanmak isteyen ve mağdur durumda olan kişiler ilgili yasaları dikkatlice incelemelidir. Burada belirtilenler dahilinde gerekli başvuruları eksiksiz ve kısa bir süre içinde yaparak mağduriyetini giderebilir. Belirtildiği gibi yasaları iyi incelemek kısa sürede işlemlerinizin tamamlanması açısından yararlı olacaktır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*