Kira Geliri Beyannamesi 2013


Kira Geliri Beyannamesi
Gayrimenkul sermaye iradı olarak da adlandırılmakta olan kira geliri belirli bir tutarın üzerinde olması durumunda vergiye tabii tutulmaktadır. Kira bedelleri elden ya da banka hesap numarası yolu ile tahsil edilebilmekle birlikte banka hesabına yatırılması hususu 500 TL tutarının üzerinde ki kiralar için zorunlu tutulmuştur. Her geçen yıla ait olan kira geliri beyannamesi bir sonra ki yıl verilmektedir. Gerekli olan beyanname vergi daireleri aracılığı ile temin edilebileceği gibi elektronik ortamda resmi internet sitesinden de temin edilebilmektedir. Bu aşama da içerisinde bulunduğumuz 2013 yılında 2012 yılı için kira geliri beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

2013 yılında verilecek olan kira geliri beyannamesi için vergiden muaf olan tutar 3.000 – TL ve altı olarak belirlenmiştir. Yıllık gelir toplamı 3000 TL’ye kadar olan kira gelirleri vergiden muaf olmakla birlikte kira geliri beyannamesi vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.Yıllık toplam kira bedeli 5000 – TL olan bir mükellefin kira gelirinin 2000 – TL si için vergi hesaplaması gerçekleştirilmektedir. Ancak ticari kazançları olan kişiler 3000 TL olan muafiyetten yararlanamamaktadır. Kişinin evine yapmış olduğu masrafları ya da diğer giderleri belgelendirebilmesi sureti ile çeşitli indirimlerin uygulanabilmesi imkanı da bulunmaktadır. Çeşitli ödeme ve hesaplama yöntemleri vergi daireleri tarafından gerçekleştirilebilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*