Kendi İş Yerinde Sigortalı Olmak


Kendi İş Yerinde Sigortalı Olmak

Geçmişte şirket ortakları Bağ-Kur’a bağlı sigortalı sayılırdı. Şimdiki adıyla 4/B diye adlandırılan eski Bağ-Kur sigortalıları emekli olduklarında daha yüksek prim ve maaş almak için SSK sigortalısı olmaya çalışırlardı. Kendilerini de emri altında çalışan işçileri gibi SSK sigortalısı gösterdikleri için karışıklıklar oluşurdu. İnsanların bu durumdan faydalanmaları SSK ve Bağ-Kur’un ortaklaşa karar verdikleri bir madde ile çözüme ulaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gözetiminde Bağ-Kur ve SSK Genel Müdürlüğü’nün de katılımıyla yapılan sonuç bulma toplantıları ile çözüm bulunmuştur. 09.02.1993 tarihli SSK’nın 16-60 Ek sayılı genelgesine göre bu maddeler şöyledir;

1-Herhangi bir hizmet akdine bağlı çalışıp SSK’dan sigortalı olan çalışanlar, sigortalılıkları devam ederken eğer çalıştıkları iş yerine ve ya başka bir iş yerine ortak olurlarsa SSK sigortalılıkları kesintiye uğrayana kadar Bağ-Kur a tabi tutulmayacaklardır.

2-İş yeri ortağı olmaları nedeniyle Bağ-Kur’dan sigortalı olanlar ise sigortalılıkları devam ederken bir hizmet akdine bağlı çalışmaya başlamalarından itibaren Bağ-Kur sigortalılıkları kesilinceye kadar SSK’ tabi tutulmayacaklardır.

Kabul gören bu çözümler 01.10.2008’e kadar bu şekilde devam etti. Kısacası şirket ortakları kendi iş yerinde sigortalı olmak kavramını sürdürdüler. Bu tarihten sonra ise; sosyal güvenlik reformu devreye girdi ve şirket ortakları kendi iş yerlerinde SSK sigortalısı olma olayı sonlandırıldı. Yani şirket ortağı oldukları için kendilerini SSK sigortalısı göstermek isteyen herkese yasak getirilmiştir. Ayrıca bu tarihten önce bu şekilde kendisini kendi ortağı olduğu iş yerinde SSK sigortalısı olarak gösteren kişilerin sigortalılıkları silinip Bağ-Kur sigortalısı olarak sayılmaktadırlar.

SGK’nın yaptığı bu yok sayımı hatalı olup; resmi gazetede yayımlanan ve 01.10.2008’den önce kabul gören yukarıda belirtilen maddelerce hak sahiplerinin sigortalılıklarının aynen korunması hakkı doğru olan şeklidir. Bu nedenle bu tarihten önce kendini; kendi iş yerinde SSK sigortalısı gösteren iş ortaklarının SSK sigortalılıkları yok sayılmayacak ve Bağ-Kur’a geçirilme gibi bir işlem görmeyecektir. 01.10.2008 tarihinden itibaren sigortalılıklarında kesinti olan iş yeri ortağı SSK sigortalısı çalışanlar artık Bağ-Kur sigortalısı olarak devam ederler. Kısacası kendi iş yerinde sigortalı olmak tabiri 01.10.2008 tarihi itibariyle değişikliğe uğramıştır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*