İhbar Tazminatı Alma Hakkı


İhbar Tazminatı Alma Hakkı
İhbar tazminatı aynı kıdem tazminatı gibi bir haktır.Çalışmakta olduğunuz iş yerinizde iş veren ile aranızdaki iş sözleşmesinin feshi sırasında uyulması gereken şartlar vardır.Her iki tarafta bu şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Buna göre işveren, işçiyi işten çıkaracağı zaman işçinin o iş yerinde çalışma zamanına göre bildirimde yani ihbarda bulunması gerekir.Bu bildirim süreleri ilgili kanunlarla belirlenmiştir.İşveren işçinin sözleşmesini, eğerki ihbar sürelerini kullandırmadan feshederse, ihbar tazminatı ödemek zorundadır.İş veren işçinin sözleşmesini feshettiğinde şu ihbar sürelerine uyması gerekmektedir.

Bunlar;

işçi 6 ay çalışmış ise 2 hafta,

işçi 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışmış ise 4 hafta yani 26 gün,

işçi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışmış ise 42 gün,

işçi 3 yıl ve daha fazla çalışmış ise 56 gün

önceden işçiye sözleşmesini feshedeceğini bildirmesi gerekmektedir.Aksi durumlarda işveren işçiye ihbar tazminatı öder.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*