Emekli Aylığı Alanlar Aylıkları Kesilmeden Nasıl Çalışabilir?


Emekli Aylığı Alanlar Aylıkları Kesilmeden Nasıl Çalışabilir?
Emekli maaşları ile geçimin zor olduğu günümüzde emekliliğin ardından çalışmayı düşünen kişilerin son zamanlar da en çok sordukları soru olan Emekli aylığı alanlar aylıkları kesilmeden çalışabilir mi?  sorusudur. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaşlılık maaşı bağlanmak sureti ile emekli olan kişiler, emekli olduktan sonra da bir işe girip çalışabilirler. Fakat emekli bir kişiyi çalıştıracak olan işveren, bu kişiye ait olarak vereceği İşe Giriş Bildirgesinde dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır.

Emekli olan kişi çalışmaya başladıktan sonra tüm sigorta kollarına ait prim ödemesi gerçekleştirecek yoksa sadece sosyal güvenlik destek primimi ödeyecek. Bu hususun işverenleri tarafından SGK‘ya verilecek olan Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerinde belirtilmesi gerekmektedir. Eğer emekli olan kişi tüm sigorta kollarına tabi çalışmayı tercih eder ise emeklinin aylığı çalışmaya başladığı tarih itibari ile kesilecektir. Eğer kişi Sosyal güvenlik destek primine tabii çalışmayı seçer ise emekli maaşında kesilmeyerek ödenmeye devam edilir.

Ancak, ilgili kanunun 30. maddesine göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan (emekli sandığı, bağ kur, sosyal sigortalar kurumu) emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu maaşları kesilmeksizin; genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve KİT’lerin bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda hiç bir kadro, pozisyon ya da görevde çalıştırılamayacağı, daha önce çalışmaya ve çalıştırılmaya izin veren maddelerinin 01/01/2005 tarihi de dahil olmak üzere uygulanmayacağı ön görüldüğünden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaşlılık maaşı almakta iken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya başlayanların iş veren tarafından emekli maaşlarının kesilmesine ilişkin yazılı olarak bildirimin sosyal güvenlik kurumuna yapılması gerekmektedir. Be bu bildirimin yapılmasının ardından işe başladıkları tarih itibari ile maaşları kesilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*