E-Beyanname Sistemi ile Hangi Beyannameler Verilir?


E-Beyanname Sistemi ile Hangi Beyannameler Verilir?

Aşağıda sıraladığımız beyanname ve bildirimlerinizi, gib üzerinden e-beyanname uygulaması aracılığı ile verme imkanına sahipsiniz.Bunların dışında aşağıda  listelenen beyannameler haricinde  verilme süresi geçmiş beyannameler,  düzeltme yada pişmanlık talebi içeren beyannameler de e-beyanname yolu ile verebilirsiniz.

A-MUHTASAR BEYANNAMELERİ

Muhtasar Beyanname (MUH),

Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 67 nci Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin) (MUH67),

Muhtasar Beyanname (K.V.K. 15 inci ve 30 uncu Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin) (MUH30),

Muhtasar Beyanname (K.V.K. 24 ncü Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin) (MUH24),

Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 67 nci Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin Ek 2 ve Ek 3) (MUH67EK),

Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 70 nci Madde Kapsamı İçin) (MUH70),

B-KDV BEYANNAMELERİ

Katma Değer Vergisi 1 (KDV1),

Katma Değer Vergisi 2 (KDV2),

Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015) (KDV9015),

C-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMELERİ

Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste: Petrol Ürünleri Doğalgaz İle Diğer Malların Teslimleri İçin) (OTV1),

Özel Tüketim Vergisi (II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin) (OTV2B),

Özel Tüketim Vergisi (III Sayılı Liste: Alkollü İçkiler İçin) (OTV3A),

Özel Tüketim Vergisi (III Sayılı Liste: Tütün Mamülleri İçin) (OTV3B),

Özel Tüketim Vergisi (III Sayılı Liste: Kolalı Gazozlar İçin) (OTV3C),

Özel Tüketim Vergisi (IV Sayılı Liste: Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimi İçin) (OTV4),

D-DİĞER BEYANNAMELER

Noter Harçları Vergisi (NOTER),

MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi (MEPKURUM),

Banka Muameleleri Vergisi (BANKA),

Sigorta Muameleleri Vergisi (SIGORTA),

Damga Vergisi (DAMGA),

Özel İletişim Vergisi (OIV),

Şans Oyunları Vergisi (SANS),

Yıllık Gelir Vergisi (GELIR),

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi (KGECICI),

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi (GGECICI),

Kurumlar Vergisi (KURUM),

BA Formu (FORMBA),

BS Formu (FORMBS),

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF),

Araçları Muayene Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin Bildirim


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*