E-Beyanname Nedir? Nasıl Verilir?


E-Beyanname Nedir? Nasıl Verilir?
E-Beyanname’yi tanımlamak gerekirse;

1- GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) vasıtasıyla geliştirilip ve uygulamaya girmiş olan e-Beyanname sistemi , bilindiği gibi vergi dairelerine belli zamanlarda verilen Beyannamelerin İnternet kullanarak Gelir İdaresi Başkanlığına verilmesine olanak veren bir elektronik ortam hizmettidir.

2- Bilindiği gibi banka işlemleri, herkes için yapılması gereken ama zaman kayıplarına neden olan bir süreçtir.Bu sebepten Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde hizmete sunulmuş olan  e-Beyanname hizmeti ile  vergi dairelerindeki var olan banka işlemlerinin iş yükü azaltılarak  herkes için zaman ve iş gücü açısından tasarruf sağlanmaktadır.

3- e-Beyanname uygulaması ile daha önceden verilmiş olan ve  yıllarca saklanması zorunlu tutulan kağıt beyannamelerin  saklama yeri masraf ve giserlerindende tasarruf edilerek kuruluşlara fayda sağlamaktadır.

BELSİS.NET – E-BEYANNAME SİSTEMİ

Günümüzde uygulanan Belsis.Net e-Beyanname programı,  Damga Vergisi Beyannamesi, KDV Beyannameleri ve Muhtasar Beyannamelerin otomatik bir şekilde başkaca herhangi bir programa ihtiyaç olmadan verilerinizin güvenli olarak elektronik ortamda gönderilmesini sağlar.

Belsis.Net e-Beyanname modülüdür. Memur Bordro, İşçi Bordro , Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe uygulamalarına yönelik hazırlanmış olan programlarla entegre halindedir.Uygun veriler arayüze gelir, eğer istendiği taktirde kullanıcılar düzenleme yapma imkanı bulabilirler.

İş yerinizde E-Beyannamelerinizi İnternet kullanarak belsis sitesine girme gereksinminiz olmadan sadece gerekli işlemleri yaparak  Belsis.Net e-Beyanname modülü ile yollayabilirsiniz.

e-Beyanname modülü Belsis.Net varolan entegre yapısı sebebiyle sizin verilerinizi doğru ve eksik olmadan göndermenize imkan tanır.

Belsiz.net yönetim paneli aracılığı ile daha önce göndermiş olduğunuz beyannamelerin takibini ve kontrollerini yapabilirsiniz.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*