Doğum İznini 6 Aya Çıkaracak Çalışmalar Devam Ediyor


Sosyal Güvenlik’ten sorumlu  Bakan Faruk Çelik, doğum izninine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.Yasa çıkarsa doğum izni 24 hafta olacak ve maliyeti devlet tarafından karşılanacak.

Bakan Çelik,”aile yapısının ve bütünlük düşüncesinin vatandaşlarımız için çok önemli olduğunu biliyoruz ve aile kurumunu toplumun temel taşı kabul ediyoruz” dedi.Bu düşünceden yola çıkarak ebeveynlerin çocukları ile daha çok beraber olmaları, daha çok zaman ayırmaları ve bunun aile kurumu için çok önemli olduğunu ve bebeklerin emzirme sürelerinin 2 yıl olması gerektiğini söyledi.Kadınları  çalışma hayatı konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Çelik, şöyle devam etti;

”Kadınlarla ilgili ve en önemli konu  doğum izni süresinin (6 ay) 24 hafta olarak düzenlenmesi ve bu  maliyeti devletin karşılamasıdır.Bir diğer konu ise, doğum yapan kadının izin sonrasında takrar işe alınmasının zorunlu hale getirilmesi ve devlet  memuru annelerin kullandıkları ücretsiz doğum izin sürelerinin de  kademe, derece hesaplarına dahil edilmesi, çocuklara yapılan yardımların daha çok yapılması, devlet kurum ve kuruluşlarında kreş zorunluluğu getirilmesi ve  çocuk sayısı dikkate alınarak kadınların emekli olma yaşlarının kademelendirilmesi diğer bir deyişle öne alınması.

Başka bir konuda yarı zamanlı ve kısmi zamanlı çalışma durumu. Birçok alternatif oluşturmuş durumdayız ve bu konular bakanlığımızın gündeminde olan maddeler.Hükümet olarak en az 3 çocuk yapın deyip geri çekilmiyoruz, tüm bu durumların sağlanması ve kadın hakları çerçevesinde atılması gereken adımlar ne ise bunların atılması konusunda bir bakanlık kuruldu, bakanlık kurulmakla da kalmadı atılması gereken adımlar konusunda da ciddi bir dayanışma ve güzel bir çalışma ortamındayız.”

Bakan Çelik konuşmalarına şöyle devam etti;

Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan görüştüğünü Başbakanın kendilerine  doğum izni ve diğer konulardaki çalışma talimatlarını tekrar ilettiğini söyledi.Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Faruk Çelik, umarım kısa zamanda çalışmalar sonuçlanır.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*