Becayiş Başvuru İşlemleri


Becayiş Nedir?
Becayiş kelime anlamı olarak karşılıklı yer değiştirme demektir.Kanunen tanımına bakılırsa da aynı kurumun başka başka yerlerinde çalışan aynı sınıfa mensup memurların karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atamalarının yapılmasına becayiş denilmektedir.Becayiş yapabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Bu şartlar ;
1-Becayiş yapabilmek için kişilerin aynı kurumun personeli olması gerekmektedir. Yani bir sağlık çalışanı ile maliye çalışanı becayiş yapamaz. Her çalışan sadece aynı kurumda çalışanla bir meslektaşıyla becayiş yapabilir.
2-Becayiş yapabilmek için çalışanların aynı sınıfta ve aynı ünvana sahip olmaları gerekmektedir. Yani bir makine mühendisleri, hemşireler kendi aralarında becayiş yapabilir.
3-Son olarak da becayişin yetkili kişi tarafından uygun görülmesi gerekmektedir.Yani herhangi bir bölgedeki personeli bir dilekçe ile bölge,il ya da ilçe müdürlükleri aracılığı ile bakanlığa başvurur ve bakanlığın da bunu uygun görmesi gerekmektedir.
Becayiş ve Zorunlu Hizmet İlişkisi
Bu ilişkiye öğretmenler ve sağlık personeli dahildir.Bu yüzden zorunlu hizmette olan çalışanın becayiş isteyeceği yerin zorunlu hizmet bölgesi içinde olması gerekmektedir.
Becayişe Nasıl Başvurulur ?
Becayiş yapmak isteyen çalışanların karşılıklı olarak çalıştıkları birime dilekçe vermeleri gerekmektedir.Bu dilekçelerde çalışılan kurumun atamaya yetkili mevkisine gönderilir.Bu şekilde başvuru yapılmış olur.Becayiş için şartlar uygun ise becayiş işlemi gerçekleşir. Ayrıca becayiş işlemi kabul edildikten sonra aldığınız ayrılma dilekçesinden sonra 15 gün içinde diğer görev yerinde işe başlama zorunluluğu vardır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*