Bağımsız Çalışan Kişilerin Durumları


  Bağımsız Çalışan Kişilerin Durumları
Bir başkasına bağlı olmadan kendi nam ve hesabına çalışan kısacası bağımsız olarak çalışan kişilerin yükümlülükleri nelerdir? Kendi nam ve hesabına çalışan kişilerin sigorta bildirimlerini yapma yükümlülüğü bağlı bulundukları meslek odalarına, vergi dairelerine, Ticaret Sicil memurluğu ile çalışanın konumuna göre işverene verilmiştir.
Gelir vergisine tabii ve gelir vergisi mükellefi olanlar için, kendisinin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından, gelir vergisine tabii olmayıp gelir vergisinden muaf olanlar için, bağlı bulundukları ilgili meslek kuruluşları tarafından, bir şirketlerin ortakları ise ticaret sicil memurluğunca ve yine konumuna bağlı olarak kimi şirket ortakları için ise işveren tarafından işe giriş tescil işlemlerinin yapılması gereklidir.Bağlı bulunulan vergi dairesi, meslek kuruluşları ya da ticaret sicil memurluğunca ya da işveren tarafından tescili yapılanların, işe giriş tescil işlemlerinin yapılmış olduğu tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmek suretiyle ile sigortalılık bildirimlerinin yapılması kanunlar ile düzenlenmiş yasal bir zorunluluktur.

Yukarıda bahse konu bağımsız olarak kendi nam ve hesabına çalışanların dışında tarım ile uğraşan kişiler için de sigortalı işe giriş bildirgesi bağlı oldukları ziraat odası başkanlığı tarafından, ziraat odası başkanlığının bulunmadığı yerlerde ise il ya da ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlükleri tarafından işe giriş tescilinin yapılması gerekmektedir. Tarım ile uğraşan kişiler için işe giriş bildirgesinin düzenlenmesinin ardından en geç bir ay içerisinde bildirimlerinin yapılması zorunludur. Yine tarım faaliyetleri uğraşan kişilerin herhangi bir süreye tabii olmaksızın kendi sigortalılıklarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Zamanı içerisinde işe giriş işlemlerinin tescil işleminin bildiriminin yapılmaması ya da yasal süresi içerisinde yapılmaması durumunda ihmali olan kurum ya da kuruluşlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra bağımsız olarak çalışan kişilerin yükümlülükleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay düzenli olarak için 30 gün üzerinden prim ödemesinin yapılması da yer almaktadır. Tarımda alanında çalışan kişiler içinde aynı şekilde primler 30 gün üzerinden düzenli bir şekilde ve ait oldukları ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*