Askerlik Borçlanması Ve Emeklilik


Askerlik Borçlanması Ve Emeklilik
Askerlik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her gencin yapmakla mükellef olduğu vatani bir hizmettir. Kişinin özürlülük veya diğer istisnai durum halleri var ise, kişi askerlikten muaf olabilmektedir. Askerlik çağı; her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği yıl ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği yıl ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en fazla 21 yıl sürmektedir.
Askerlik borçlanmasının da emekliliği ne denli etkilediği birçok insanın kafasında soru işareti olarak kalmaktadır. Askerlik borçlanmasını hakkında bazı önemli hususlar şunlardır;
Kişi askere gitmeden önce, sosyal güvenlik sistemine bağlı olarak yani sigortalı olarak çalışmış ise, bu emeklilik tahsis işlemlerinde sadece prim gün sayısına etki eder. Örneğin, kişi 50 yaşında emekli olacak ve bu yaşını doldurmuş fakat prim gün sayısında eksikliği var, prim gün sayısını tamamlayarak emekli olabilmek için, askerlik borçlanması yapabilir.

Ayrıca emekli olacak kimse, askerlik hizmetine başlamadan önce, eğer herhangi bir sosyal güvenlik sistemi çatısı altında sigortalı olarak çalışmamış ise, ilk sigortaya başladığı tarihten itibaren askerlik yaptığı süre kadar, sosyal güvenlik sistemi geriye çekilir. Yani askerlik görevini yapmadan önce sigortalı olmayan kişi, sigorta başlangıç tarihini askerlik süresi kadar geriye çekebilir.

Mesela emekli adayı, askerliğini 15 ay yaptıysa, sigorta başlangıç tarihi de 15 ay geriye çekilerek, prim gün sayısı bu şekilde tamamlanmış,  emekliliği de bu sayede gerçekleşmiş olur. Ancak, kişiler askerliklerinin tamamını borçlanma mecburiyetinde değillerdir. Emekliliği veya yaşlılık aylığı alabilmesi için kaç prim günü eksiği var ise o kadar süre borçlanabilme hakkına sahiplerdir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*